2 maanden traject

2 maanden traject

Eerste gesprek a 90 minuten met alleen de ouders
2 individuele sessies moeder
2 individuele sessies vader
1 sessie met beide ouders

Koter&Groter kaart

Wat krijg je:

➮ familie dynamiek analyse

➮ advies tijdens het eerste gesprek

➮ coaching 

➮ begeleiding opvoeding kind

➮ inzicht gedrag kind

➮ inzicht eigen (familie)  / kind pijn

➮ coaching, bewustwording ouders

➮ tips en tricks diepgaand contact met je kind

➮ visualisatie heden en toekomst gericht

➮ tussentijds whatsapp - mail of bellen contact

➮ indien nodig individuele familieopstelling